ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Ο στόχος ήταν να διαμορφωθεί μια Γεωγραφική Διαδικτυακή Πλατφόρμα που να επικεντρώνεται στην συγκέντρωση και οργάνωση των πληροφοριών που σχετίζονται με την διαχείριση των βοσκοτόπων του Δ. Νεστορίου.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε περιβάλλον «υπολογιστικού σύννεφου» (GIS Cloud) (Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα) και δεν απαιτήθηκε καμία υποδομή αναφορικά με λογισμικά (software) και υπολογιστικά συστήματα ,όπως διακομιστές (servers) κλπ.

Για να δείτε τους διαδραστικούς χάρτες επιλέξτε την καρτέλα "ΧΑΡΤΕΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ" καθώς επίσης στην καρτελα "ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΩΝ" θα βρείτε σύντομες οδηγίες για την χρησιμοποίηση τους.